หมวดหมู่ : ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
โดย : tiknk
อ่าน : 154
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

                     ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินทั้งสิ้น 5,020,000.-บาท (ห้าล้านสองหมื่นบาทถ้วน) /UserFiles/files/Spec(2).pdf