ชื่อ - นามสกุล :นายญัฐพล เหมทานนท์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
หน้าที่หลัก :แพทย์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :256 ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
Telephone :
Email :